Arvot

Ihmisläheisyys ja yksilön kunnioittaminen

* Toimintamme perustuu ihmisiin – kaiken takana on ihminen.
* Uskallamme laittaa itsemme likoon.
* Kannustamme toisiamme oppimaan uutta ja jaamme myös omaa osaamistamme muille.
* Rohkaisemme edelläkävijyyteen ja erilaisuuden hyväksymiseen.
* Iloitsemme myös muiden onnistumisista ja näytämme sen.
* Arvostamme kaikkea seuratyötä.
* Palkitsemme seuratyöntekijöitä hyvin tehdystä työstä.
* Seuran jäsenten arvostaminen heidän asemastaan, iästään, rodustaan, uskonnostaan, taustastaan ja olemuksestaan riippumatta on perusedellytys luottamukselle.

Luotettavuus ja rehellisyys

* Olemme rehellisiä itseämme ja toisia kohtaan. Pidämme sen minkä lupaamme.
* Rehellinen toiminta on loppujen lopuksi parasta toimintaa sekä jaoston sisällä että toiminnassa yhteistyökumppaneiden kanssa.
* Yhteistyö jaoston sisällä ja yhteistyökumppaneiden kanssa perustuu keskinäiselle kunnioitukselle.

Avoimuus, yhteistyö ja vastuuntunto

* Olemme avoimia uusille asioille, kehitykselle ja muutoksille – ja sitä kautta toimintatapojemme jatkuvalle parantamiselle.
* Tulevaisuuden asenteemme on positiivinen.
* Annamme tietoa toiminnastamme avoimesti ja tiedotamme asioista vääristelemättä.
* Mahdolliset ongelmatilanteet ratkaisemme kasvokkain.
* Kannamme oman osamme yhteiskunnallisesta kasvatus- ja nuorisotyöstä.
* Kasvatamme vanhempien kanssa yhdessä.
* Yhdessä samanhenkisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisöjen kanssa saavutamme parhaan tuloksen.
* Haluamme tehdä yhteistyötä omaa osaamista hyödyntäen ja siitä nauttien.
* Annamme panoksemme lajimme alueelliseen ja valtakunnalliseen kehittämiseen.
* Pidämme yllä osaamista ja kehitämme toimintaamme suunnitelmallisesti.