Hallitus

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallitus on vastuussa kaikesta seuran toiminnasta.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Vuosikokouksessa lokakuussa 2020 seuran hallitukseen on valittu seuraavat henkilöt:

Jenni Suonpää, puheenjohtaja, jensuonpaa@gmail.com, p. 040 715 7214
Juha Kolhinen, varapuheenjohtaja, juha.kolhinen@phpoint.fi, p. 050 597 9220
Tuula Marjakoski, sihteeri, tkoivu@luukku.com, p. 040 516 6893 
Henna Uuttera, taloudenhoitaja, info@tilitoimistotiliportti.fi, p. 050 573 4713
Reijo Poikonen, jäsen, reijo.antti.poikonen@gmail.com, p. 040 502 9909
Seppo Tolvanen, jäsen, stt.tolvanen@gmail.com, p. 044 324 9101
Matti Kivilahti, jäsen, matti.kivilahti@gmail.com, p. 050 346 3965

 

Toimintaamme tukevat: