Lentopallojaosto

Jaoston tehtävänä on vastata jaoston taloudesta, solmia tarvittavia sopimuksia ja vastata niistä. Jaosto kehittää ja visioi tulevaa toimintaa sekä toimii viestinviejänä joukkueisiin ja eri sidosryhmiin päin. Jokainen joukkue on edustettuna jaostossa.

Jaoston kokoonpano 2022-2023:

Kari Mikkonen, puheenjohtaja, kari.mikkonen@phpoint.fi
Annika Yli-Lohikoski, varapuheenjohtaja, ylilohikoski.annika@gmail.com
Kiia Hurme, sihteeri, kiiaemiliahurme92@gmail.com
Kiia Hurme ja Melina Saraluhta, tiedotusvastaavat, kiiaemiliahurme92@gmail.com, melinasaraluhta@gmail.com,
Suvi Nieminen, jojo-vastaavanieminensuvi9@gmail.com,

+ edustajat joukkueista

 

Toimintaamme tukevat: