Hallitus

Yhdistyksellä on oltava hallitus, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä. Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Hallitus edustaa yhdistystä. Hallitus on vastuussa kaikesta seuran toiminnasta.

Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Hallituksen muiden jäsenten on oltava 15 vuotta täyttäneitä. Vuosikokouksessa 2018 seuran hallitukseen on valittu seuraavat henkilöt:

Marko Yläjärvi,
 puheenjohtaja, marko.ylajarvi@phpoint.fi, p. 0500 291 413
Juha Kolhinen, varapuheenjohtaja, juha.kolhinen@phpoint.fi, p. 050 597 9220 
Satu Heikkilä, sihteeri, satuheikkila@phpoint.fi, p. 044 746 4238
Henna Uuttera, taloudenhoitaja, info@tilitoimistotiliportti.fi, p. 050 573 4713
Tuula Marjakoski, jäsen, p. 040 516 6893
Reijo Poikonen, jäsen, reijo.antti.poikonen@gmail.com, p. 040 502 9909
Seppo Tolvanen, jäsen, seppo.tolvanen@phpoint.fi, p. 044 324 91011
Kaisa Vihinen, jäsen, kaisa.vihinen@gmail.com, p. 040 591 9333
Matti Kivilahti, jäsen, matti.kivilahti@gmail.com, p. 050 346 3965
 

Toimintaamme tukevat: